ചൗപട്ട് രാജാവും ഗോവർദ്ധന്റെ ദുർവിധിയും

150 വർഷത്തിനു മുൻപ് ഭാരതേന്ദു ഹരിശ്ചന്ദ്ര എഴുതിയ ഹാസ്യനാടകമാണ് അംധേർ നഗരി ചൗപട് രാജാ. രാജാവ് തന്റെ നാട്ടിൽ ആട്ട, അരി, പരിപ്പ്, വിറക്, ഉപ്പ്, നെയ്യ്, പഞ്ചസാര, തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരേ വില ഏർപ്പെടുത്തി. ഒരു റാത്തൽ സാധനത്തിന് ഒരു രൂപ.

ഒരുനാൾ കല്ലുവിന്റെ മതിൽ വീണ് ആട് ചത്തു. പരാതിയുമായി ആടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ രാജാവിനെ സമീപിച്ചു. ഉടനെ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന. ആദ്യം മതിലിനേയും പിന്നെ കല്ലുവിനേയും അതിനുശേഷം മതിലു പണിത കല്ലാശാരിയേയും കുമ്മായം കൂട്ടിയ പണിക്കാരനേയും കുമ്മായത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമൊഴിച്ച ഭീഗ്തിയേയും അയാൾക്ക് മസ്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത കസായിയേയും വലിയ ആടിനെ വിറ്റ ആട്ടിടയനേയും വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ച കൊത്തുവാളിനേയും തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു. തൂക്കു കയറിന്റെ കുടുക്ക് കൊത്തുവാളിന്റെ കഴുത്തിൽ കടക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു. അപ്പോൾ കുടുക്കിനു ഇണങ്ങിയ കഴുത്തുള്ളവനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ രാജാവ് ആജ്ഞാപിച്ചു. അതു വഴി വന്ന ഗോവർദ്ധനനാണ് ഈ വിധിക്കു വിധേയനാകുന്ന നിർഭാഗ്യവാൻ. വികടരാജാവിന്റെ ഭരണരീതികൊണ്ട് നാട്ടിൽ പൊറുതി മുട്ടി.

ഈ കിരീടം ആർക്കാണ് ചേരുന്നത് ?

കേരളത്തിലെ രാജാവിനോ,കേന്ദ്രത്തിലെ രാജാവിനോ?

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക