ആർപ്പോ….. ഇർറോ…

. ഇന്ത്യയുടെ ജലോത്സവമായ നെഹ്രു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഒരു ജനതയുടെ ആവേശമാണ്. പുന്നമടക്കായലിൻ്റെ ചിറ്റോളങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരാൻ ജലരാജാക്കൻമാർ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ഈ ദേശപ്പെരുമയുടെ ആർപ്പോ വിളികളിൽ പങ്ക് ചേർന്നതിൻ്റെ ഓർമകൾ ഇന്നും അലതല്ലുകയാണ്. ഞാൻ മുമ്പെ ഞാൻ മുമ്പെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കായലോളങ്ങളെ വകഞ്ഞുമാറ്റി മുന്നോട്ടു കുതിച്ചെത്തുന്ന ജലരാജാക്കൻമാരെ eപ്രക്ഷക മനസ്സുകളിലേക്ക് പകർത്തുന്ന ആഹ്ളാദനിമിഷങ്ങൾ നൽകിയ സന്തോഷം ചെറുതല്ല. ആകാശവാണിക്കായ് ചെയ്ത കമൻ്ററി ഇന്നും എൻ്റെ കാതുകളിൽ പ്രതിധ്വനിയായി തുടരുന്നു. ഒരിക്കൽ വള്ളംകളിയുടെ കമൻ്ററി പറയാൻ ഞാനും ഭാര്യ ഇന്ദിരയും എൻ്റെ മകൾ റാണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സെപ്തംബർ 4ന് നടക്കുന്ന ജലോത്സവത്തിന് ആശംസകൾ ….

(വിശദമായ കുറിപ്പ് കമൻ്റ് ബോക്സിൽ )

പ്രൊഫ ജി ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക