” ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത് ” -എന്റെ ആത്മകഥ


എന്റെ ആത്മകഥ ” ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത് ” പ്രകാശനം ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുന്നു. രണ്ട് പതിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞു. തീവ്രാനുഭവങ്ങളും ആത്മസംഘർഷങ്ങളും കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളിൽ ആവാഹിച്ചതാണ് ഈ കൃതി. സംഭവബഹുലമായ അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ മന:സാക്ഷിക്ക് നേരെന്ന് ബോധ്യമായ കാര്യങ്ങളും അമ്പത് അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘർഷഭരിതമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നേരിന്റെ പാതയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് എന്നെ സന്തോഷഭരിതനാക്കുന്നു.കനൽവഴികളിലൂടെ എന്നെ സമരസജ്ജനായി നടത്തിയ എത്രയോ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിൽ പകർത്തിട്ടുള്ളത്.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക