ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്

ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ചിന്താതെ കേരളത്തിലെ അധസ്ഥിതവർഗ്ഗത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേല്ക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കിയത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവാണ്. മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന ഉദാത്തമായ ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ആദ്യമായി സർവ്വമത സമ്മേളനം നടത്തിയത് ആ മഹാത്മാവു തന്നെ. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും തടവറയിൽപ്പെട്ട് ത്തെരിഞ്ഞമർന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ശംഖധ്വനി മുഴക്കി പിൻ നടത്തിയ ഗുരുദേവൻ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. മനുഷ്യ ജീവിതം ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയാണ്. പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ ‘ദൈവദശക’മെന്ന ചിമിഴിലൊതിക്കിയ ഗുരുദേവന്റെ മഹത്വം ലോക ജനം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രവാചക ഗുരുവിന് കൂപ്പു കൈകളോടെ.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക