ഒരു ബുദ്ധ കഥ

ശ്രീ ബുദ്ധനെ പരിഹസിക്കാൻ ചില കുബദ്ധികൾ തയ്യാറായി. അവർ ബുദ്ധനോടു ചോദിച്ചു:’ സ്വാമിൻ “നിർവേദം” എന്നു വച്ചാലെന്താണ്? . അത് കുളിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന കുളിർമ്മയാണോ,’ മൃഷ്ടാന്നഭോജനത്തിനു ശേഷമുള്ള മയക്കമാണോ? ‘

ബുദ്ധൻ മറുപടിയായി ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. “ഒരു പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു. അകത്തിരുന്നയാൾ അതറിഞ്ഞില്ല. അഗ്നിയിൽ പെട്ട് തകരുന്ന വീട്, അതിനകത്ത് വെന്തു മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്യഹനാഥൻ. അയാളെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാമെന്നു കരുതി ഓടിവന്നവരോട് ഗ്യഹനാഥന്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ: “പുറത്തു ചൂടാണോ? തണുപ്പാണോ?” എന്നു ചോദിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും. അയാളുടെ മനോഭാവം പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം.” ശ്രീബുദ്ധൻ തുടർന്നു “നിർവ്വേദം നിസ്സാരമായ വിഷയ സുഖത്തോടുളള വിരക്തിയാണ്.”

കുബുദ്ധികൾ ലജ്ജിച്ചു തല താഴ്ത്തി.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക