കാളയുടെ വാൽ

തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു കാള മത്സരം നടത്തുന്നു. വാലിൽ പിടിച്ച് കാളയെ നിർത്തുന്നവന് 100 പവൻ സമ്മാനം – രാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓടി വരുന്ന കാളയുടെ വാലിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ യുവാക്കളെല്ലാം തയ്യാറായി നിന്നു. മത്സരം തുടങ്ങാനുള്ള പെരുമ്പറ മുഴങ്ങി. കളത്തിലേക്ക് ആനയെപ്പോലുള്ള ഒരു കാള കൊമ്പു കുലുക്കി മുക്രയിട്ടു കൊണ്ട് ഓടിക്കയറി. അതിന്റെ വലുപ്പം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മത്സരാർത്ഥികൾ ഞാനൊന്നു മറിഞ്ഞില്ലെന്ന മട്ടിൽ പിൻവാങ്ങി. രണ്ടാമത്തെ കാള കളത്തിലേക്കു വന്നു. പഴയതിനേക്കാൾ വമ്പൻ കാള. പേടിച്ചാരും അടുത്തില്ല.

മൂന്നാമത്തെ കാള കളത്തിലിറങ്ങി. മെലിഞ്ഞ് എല്ലുന്തിയ ഒരു കിഴവൻ കാള. മത്സരാർത്ഥികൾക്കു സന്തോഷമായി. എല്ലാവരും മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. വാലിൽ പിടിക്കാൻ ചാടിവീണു. പക്ഷെ….. ആ കാളയ്ക്ക് വാലില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇളിഭ്യരായി. ചിരിക്കണോ,കരയണോ? അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കിയാൽ നിരാശയായിരിക്കും ഫലം.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക