ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഏഴ് സാമൂഹ്യ തിൻമകൾ.

ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ വീരേതിഹാസം രചിച്ച യുഗപ്രഭാവനാണ് ഗാന്ധിജി ‘ ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തറിൽ ഉദയം ചെയ്ത ആ അഗ്നിനക്ഷത്രം വിശ്വമാനവികതയ്ക്ക് പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞ പ്രവാചകനായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഏഴ് സാമൂഹിക തിൻമകളിൽ ആദർശ രഹിതമായ രാഷ്ടീയമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലം ഇന്നനുഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ശാസ്ത്രമല്ലേ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും എല്ലാം നരവേട്ട നടത്തിയത്?.. — ഇനിയും മഹാത്മജി വേണ്ട രീതിയിൽ വായിക്കപ്പെടാതെ പോയാൽ കാലം നമ്മളെ കുറ്റവാളികൾ എന്നു മുദ്ര ചാർത്തും . അതു കൊണ്ട് തന്നെ മഹാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും അറിയേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ മുഖപുസ്തകത്തിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്.

പ്രൊഫ ജി ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക