നബി തിരുമേനി കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ

നബി തിരുമേനിയോട് ഒരു ഭക്തന്‍ ചോദിച്ചു: തിരുമേനി ഭൂമിയില്‍ ഏറ്റവും വലുത് എന്താണ്? തിരുമേനി ഉത്തരം പറഞ്ഞു !പര്‍വ്വതം. അതിനേക്കാള്‍ വലുത് – ഇരുമ്പ്. അതിനേക്കാള്‍ മഹത്തരം – അഗ്നി. അതിനേക്കാള്‍ മഹത്തായത് – വെള്ളം. അതിനേക്കാളും മഹത്തായത് – കാറ്റ്. ഭക്തന്‍ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അതിനേക്കാള്‍ മഹത്തരമായത് വേറെയുണ്ടോ? തിരുമേനി ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഉണ്ട് – ദാനം. ദാനമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകര്‍മ്മം. തൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് പാവങ്ങൾക്ക് സക്കാത്ത് (ദാനം) ചെയ്യണമെന്നും , പലിശ പാപമാണെന്നുമുളള മാനവികതിയിലൂന്നിയ തിരുസന്ദേശങ്ങൾ എക്കാലത്തും പ്രസക്തമാണ്. പ്രൊഫ ജി ബാലചന്ദ്രൻ

(ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത് )

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക