നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണോ? ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു:? തകഴി തിരിച്ചു ചോദിച്ചു!

അതാണ് തകഴി.

ചെമ്മീനു ലഭിച്ച ദേശീയ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ തകഴി ഡൽഹിയിലെത്തി. അവിടെ വച്ച് ഏതാനും ഹിന്ദി സാഹിത്യകാരൻമാരെ കണ്ടുമുട്ടി.! അവരിൽ ചിലർ ഖദറുടുപ്പും ഗാന്ധിത്തൊപ്പിയും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂതക്കണ്ണാടി വച്ച് അവർ തകഴിയുടെ “രണ്ടിടങ്ങഴി ” പരിശോധിച്ചു. അതിൽ കമ്മ്യൂണിസമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് അവരിലൊരാൾ തകഴിയോട് ചോദിച്ചു. ” നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണോ ? മനുഷ്യരാരും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും പകച്ചു പോയി….. ആണെങ്കിൽ ? തകഴി എല്ലാവരുടേയും മുഖത്ത് നോക്കി.. ആർക്കും മിണ്ടാട്ടമില്ല, തകഴി തുടർന്നു. ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ? ഇതിനു മറുപടി പറയാതെ ഹിന്ദിക്കാർ സ്ഥലം വിട്ടു.! കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ അതു കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. പൃഥിരാജ് കപൂർ തകഴിയുടെ തോളിൽ തട്ടി അഭിനന്ദിച്ചു.!അതാണ് തകഴി ! (ഓർമയിൽ നിന്നും)

പ്രൊഫ ജി ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക