പോളി പെമോൻ എന്ന പ്രോക്രസ്റ്റസിന്റെ കുതന്ത്രം


ഗ്രീസിലെ പ്രോക്രസ്റ്റസ് കുപ്രസിദ്ധനായ രാക്ഷസനാണ്. അയാൾ യാത്രക്കാരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും. മൃഷ്ടാന്നമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. ഉപചാര മര്യദകൾ കൊണ്ട് വീർപ്പു മുട്ടിക്കും. രാത്രിയിൽ തന്റെ വസതിയിൽ തങ്ങണമെന്ന ആ രാക്ഷസൻ നിർബ്ബദ്ധിക്കും.
രാത്രിയിൽ അയാളെ ക്ഷണിച്ച് ഉറക്കറയിലേക്കു കൊണ്ടു പോകും. അവിടെ രണ്ടു കട്ടിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നു നീളം കുടിയതും മറ്റൊന്നു നീളം കുറഞ്ഞതും. അതിഥി ഉയരം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ അയാളെ നീളമുള്ള കട്ടിലിൽ കിടത്തും. നീളം കുറഞ്ഞ അതിഥിയെ വലിച്ചു നീട്ടി നീട്ടി വധിക്കും. നീളം കൂടിയ ആളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കാലുകൾ വെട്ടിമുറിച്ച് കട്ടിലിന്റെ ഒപ്പമാക്കും. പ്രോക്രസ്റ്റസിന്റെ അതിഥിയായി വന്നവരാരും ജീവനോടെ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല.
തിസ്യൂസ് പ്രോക്രസ്റ്റസിന്റെ വസതിയിലെത്തി. അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് ശയന മുറിയിലേക്കു തിസ്യൂസിനെ നയിച്ചു. തന്നെ കട്ടിലിൽ കിടത്തുന്നതിന് മുൻപ് തിസ്യൂസ് രാക്ഷസനെ കട്ടിലിൽ ബലമായി പിടിച്ചു കിടത്തി. കയറു കൊണ്ടു വരിഞ്ഞു കെട്ടി. തിസ്യൂസ് രാക്ഷസന്റെ കൈയ്യും കാലും തലയും വെട്ടിമാറ്റി. അയാളുടെ കബന്ധം കട്ടിലിനു സമമായി. രാക്ഷസൻ യമപുരിയ്ക്കു യാത്രയായി. ഇങ്ങനെ അനേകം ദുഷ്ട രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ചിട്ട് തെസ്യൂസ് ആറ്റിക്കാ രാജ്യത്തിലേക്കു പോയി.
ഈ കുതന്ത്രമാണ് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലും മതഭീകരതയിലും കണ്ടു വരുന്നത്. ഒരു തിസ്യൂസ് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക