ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണമന്തരംഗം

ഇന്ന് രാജ്യം ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷിയായി. പൂർണമായും തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ.എൻ. എസ്. വിക്രാന്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനയുടെ ഭാഗമായി. ഇന്ത്യൻ നേവിയും കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണ ശാലയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ഈ ജലചക്രവർത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർണമായും നടന്നത് കേരളത്തിലാണെന്നതിൽ ഓരോ മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാം. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കൊളോണിയൽ മുദ്രകളെ ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ മുദ്രകൾ ആലേഖനം ചെയ്ത പുതിയ പതാക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമൃതവർഷത്തിൽ നാവിക സേന സ്വീകരിച്ചു എന്നതാണ്. നല്ല തീരുമാനങ്ങൾക്കും ചരിത്രനേട്ടത്തിനും ബിഗ് സല്യൂട്ട് .. പ്രൊഫ. ജി ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക