മയിലുകൾക്കു വർണ്ണപ്പീലികൾ ഉണ്ടായ ഗ്രീക്ക് കഥ

നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലെ ദേവേന്ദ്രനു തുല്യനാണ് ഗ്രീസുകാർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സ്യൂസ് ദേവൻ. സ്യൂസിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഹീരാദേവി. ഹീരാദേവിയെ ഒളിച്ച് സ്യൂസിന് ഭൂമിയിലെ ചില തരുണികളുമായി ചില്ലറ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ദേവേന്ദ്രനും മോശമല്ലായിരുന്നല്ലോ.സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് സ്യൂസ് ഭൂമിയിലേക്കു തിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മുഖം മറയ്ക്കാൻ മേഘങ്ങളെ സ്യൂസ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്താണ് സ്യൂസിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുളള സന്ദർശനം. ഹീരാദേവി ഒളിക്കണ്ണോടെ ഭൂമിയിലേക്കു നോക്കി. മുഖം മറയ്ക്കുന്ന മേഘങ്ങളോട് മാറി നില്ക്കാൻ ഹീരദേവി കല്പിച്ചു. സ്യൂസ് ഏതോ സൂന്ദരിയുമായി നദീ തീരത്ത് ഉല്ലസിക്കുന്നത് ഹീരാദേവി കണ്ടു. മിന്നൽ രഥത്തിൽ അവർ ശീഘ്രം ഭൂമിയിലെത്തി. ഇതു കണ്ട സ്യൂസ് തന്നോടൊപ്പം നടന്ന സുന്ദരിയെ ഒരു പശുക്കുട്ടിയാക്കി. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ ഹീരാദേവി പശുക്കുട്ടിയെ തനിക്കു തന്നേക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ സ്യൂസ് ആ പശുക്കുട്ടിയെ ഹീരയ്ക്കു നല്കി. അത് ഒരു അപ്സരകുമാരി തന്നെയെന്നു ഹീര മനസ്സിലാക്കി. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാവൽക്കാരനായ ആർഗസിനെ വിളിച്ച് ഹീര പശുക്കുട്ടിയെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏല്പിച്ചു. സ്യൂസ് ദേവൻ തട്ടി കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നല്കി.

സമർത്ഥനായ ആർഗസിന് നൂറു കണ്ണുകളുണ്ട്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടു കണ്ണുകൾ മാത്രമേ അടയുകയുളളു. ബാക്കി തൊണ്ണിറ്റിയെട്ടു കണ്ണുകൾ ജാഗ്രത്തായിരിക്കും.

സുന്ദരിയായിരുന്ന ഇയോവാണ് പശുക്കുട്ടിയായി മാറിയത്. അച്ഛനോടുമമ്മയോടും എല്ലാം വിളിച്ചു പറയണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പശുക്കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലേ പുറത്തുവരൂ. സ്യൂസിന്റെ ആശ്രിതനായ ഹെർമീസിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയും പശുക്കുട്ടിയായ ഇയോവിനെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടു വരണം. ഹെർമീസ് ഒരു ഇടയ ബാലന്റെ വേഷത്തിൽ എത്തി. അതിലേ വന്ന ആർഗസ് ആകെ മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേരം. ആ ഇടയ ബാലനുമായി വെടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹെർമീസ് തുടരെത്തുടരെ കഥകൾ പറഞ്ഞു. രസം കൊല്ലിക്കഥകൾ. ആർഗസിന് കലശലായ ഉറക്കം വന്നു. ഇടയ ബാലൻ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന പാച്ചോറ്റി പൂങ്കുല മണപ്പിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. പെട്ടെന്ന് ഹെർമീസ് ആർഗസിനെ വധിച്ചു. ഇയോവ് എന്ന പശുക്കുട്ടിയുമായി ഹെർമിസ് സ്യൂസിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി. സ്യൂസ് പശുക്കുട്ടിയെ പൂർവ്വ രൂപത്തിലാക്കി. ആർഗസിന്റെ ശവ ശരീരം കണ്ട് ഹീരാ ദേവിയ്ക്കു നൈരാശ്യവും കോപവുമുണ്ടായി. ആർഗസിന്റെ നിശ്ചലങ്ങളായ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്ത്,കഴിഞ്ഞ കഥയുടെ സ്മാരകമായി മയിലിന്റെ ചിറകുകളിൽ ചേർത്തു വച്ചു. അങ്ങനെയാണ് മയിലിന്റെ ചിറകുകൾക്ക് വർണ്ണപ്പീലിക്കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായത്. ചിറകുവിരിച്ചാടുന്ന മയിലിനെ കാണുമ്പോൾ ആർഗസിന്റെ കഥയാണ് ഗ്രീക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മയിലുകൾക്കു വർണ്ണ ഭംഗിയുള്ള പീലിക്കണ്ണുകളുണ്ടായതത്രേ ഈ ഐതിഹ്യകഥ തലമുറ തലമുറ കൈമാറി ഗ്രീക്ക് ജനത വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക