മാതൃദിനാശംസകൾ

“അമ്മ” രണ്ടക്ഷരങ്ങളുടെ മഹാകാവ്യമാണ്. അമ്മയുടെ അപദാനങ്ങൾ എത്ര എഴുതിയാലും തീരില്ല…വിശ്വ വിജയികളായ പ്രവാചകരും മഹാരഥരും എല്ലാം ആദ്യം സ്മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വെളിച്ചമേകിയ അമ്മയെന്ന ദ്വയാക്ഷരിയെയാണ്.

അദ്വൈതവാദത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ശ്രീ ശങ്കരൻ സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളോടെ പറയുന്നു…”അമ്മേ! ഒരു മകൻ എത്ര വലിയവനായാലും, അവിടത്തോടുള്ള കണക്കുതീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അതിനാൽ അവിടുത്തെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു ‘. ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിനോട് ചോദിച്ചു ” ഞാൻ ആരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ” . പ്രവാചകൻ്റെ ഉത്തരം അമ്മയോട് എന്നായിരുന്നു. അമ്മയെന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനമില്ലെങ്കിൽ എഡിസൺ എന്ന ‘ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുന്ന ആകാശത്തോളം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ജീവശ്വാസമേകുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അമ്മ ദിനാശംസകൾ : *പ്രൊഫ ജി ബാലചന്ദ്രൻ*

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക