വിപ്ളവ നായകനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം.

ചിത്രകലയിലെ കുലപതിയായ ലാരിയൂസ് സാറിൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബസിച്ച് അനുഗ്രഹീതരായ നിരവധി കലാകാരൻമാർ കേരളത്തിൻ്റെ വിപ്ളവ നായകനായ സഖാവ് വി.എസ് അച്ചുതാനന്ദൻ്റെ തത്സമയ ചിത്രവും ശിൽപ്പവും നെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരപൂർവ്വ നിമിഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കാളിയായിരുന്നു. ശ്രീ അജയൻ കാട്ടുങ്കലിൻ്റെയും , ശ്രീ ബോബൻ ലാരിയൂസിൻെറയും നേതൃത്വത്തിൽ കലാകാരൻമാർ വി.എസിനെ ഒപ്പിയെടുത്തു; കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും, പ്രതിപക്ഷനേതാവും, തല മുതിർന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായ വി.എസ് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കൗതുകത്താടെ ചിത്രകാരൻമാർക്കിടയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരുന്നു, അത് അനശ്വരനായ ഗുരുനാഥൻ ലാരിയൂസ് സാറോടുള്ള ആദരവും കലയോടുള്ള പ്രണയവുമായിരുന്നു. ഗുരുനാഥൻമാരുടെ ഗുരുവായ ലാരിയൂസ് സാറിനുള്ള ഒരു നാടിൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളമായ ജന്മശതാബ്ദി സമ്മാനം തന്നെ ആയിരുന്നു വരകളിലൂടെ തെളിഞ്ഞത്.

പ്രൊഫ ജി ബാലചന്ദ്രൻ

#vsachuthanandan

#Larius

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക