സാനുമാഷിന് ഡോക്ടറേറ്റ്

മലയാള ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് ശ്രീ.എം.കെ. സാനുവിന് ഡി ലിറ്റ് നൽകാനുള്ള എം.ജി യൂണിവേഴ്സ്റ്റിയുടെ തീരുമാനം ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്. എഴുത്തുകാരൻ, നിരൂപകൻ, പ്രഭാഷകൻ, പൊതുപ്രവർത്തകൻ, എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രീ എം.കെ സാനു പരത്തുന്ന പ്രകാശം ഏറെ ശോഭയുള്ളതാണ്. സമഭാവ ദർശിയായ എൻ്റെ ആത്മബന്ധുവിനെ തേടി ഡി ലിറ്റ് ബിരുദം എത്തുമ്പോൾ ഞാനും ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു .അഭിനന്ദനങ്ങൾ

പ്രൊഫ ജി ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക