46-മത് വയലാർ അവാർഡു ദാനച്ചടങ്ങ്

ജീവിച്ചു കൊതിതിരാത്ത വയലാർ എന്ന അനശ്വരനായ കവി 47ാം വയസ്സിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു. രണ്ടായിരത്തിലധികം ഗാനങ്ങൾ,ഒട്ടേറെ കവിതകൾ രചിച്ച വയലാർ മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവിയാണ്. കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടായി വയലാറിന്റെ ഗാനശകലങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെവിയിലും മനസ്സിലും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നു. കവിതയിൽ ഗാനവും ഗാനത്തിൽ കവിതയും സമ്മേളിക്കുന്നു. പദസമ്മേളനവും ഗാനാന്മകതയും വികാര വായ്പും തുളുമ്പി നില്ക്കുന്ന വയലാർ ഗാനങ്ങൾ കേരളീയരുടെ വികാരമാണ്.

വയലാർ സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്ക്കാരം പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ മീശയുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എസ്.ഹരീഷിനു സമ്മാനിക്കുന്നു. പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. കെ.ജയകുമാർ, പ്രഭാവർമ്മ, ഡോ രാമൻകുട്ടി, ഗൗരിദാസൻ നായർ, പി.ജെ.ജയിംസ്, സെക്രട്ടറി സതീശൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. എസ്സ്. ഹരിഷ് മറുവാക്കു പറഞ്ഞു.

സി.വി ത്രീവിക്രമന്റെ അനുസ്മരണവും നടന്നു.

അടുത്ത അവാർഡിനായി കാത്തിരിക്കാം.

പ്രൊഫ.ജി.ബാലചന്ദ്രൻ

Share Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Post

വി കമലാസനൻ, പാർവ്വതി,തത്തംപള്ളി: ‘ഇന്നലെയുടെ തീരത്ത്’ വായിച്ചവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍ പ്രതിധ്വനിച്ചത് സാനുമാസ്റ്ററുടെ നിരീക്ഷണമാണ്. ആത്മകഥ എന്ന സാഹിത്യവിഭാഗത്തിലൊതുങ്ങുന്നതല്ല രസപ്രദമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. സാഹിത്യത്തിന്റെ നിര്‍ണ്ണീതമായ എലുകാവിവക്ഷകള്‍ക്കൊന്നും വിധേയമായിട്ടല്ല, ആഖ്യാനഗതി. എന്നാല്‍ കൃത്രിമമായി സാഹിത്യചാരുത ചേര്‍ക്കാനുള്ള

താൻ എഴുതിയ തൻ്റെ ജീവനചരിതമാണ് ആത്മകഥ. അന്നോളമുള്ള ജീവിത സർവ്വസ്വത്തേയോ പ്രമുഖ ഭാഗത്തേയോ ശകലങ്ങളേയോ വിനിയോഗിച്ച് അയാൾക്ക് ആത്മകഥ എഴുതാം. താൻ ജീവിച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി വാങ്മയ കലയിലൂടെ പങ്കു വെയ്ക്കലാണ് ആത്മകഥ. വിപുലമായ സാംസ്കാരിക